různí

Lektoři vyučující v denním pomaturitním studiu angličtiny:

Mgr. Martina Tuzarová

Mgr. Michal Navrátil

Mgr. Michaela Hastíková

Bc. et Bc. Jakub Puškáš

John Eckert

Bc. Andrea Slavíčková

Bc. Kristýna Brázdilová