Mgr. Marcela Fojtíková

Vyučuje: angličtinu

 

O své práci říká:
Učení považuji za zábavu i odpovědnost. Těší mě, když mohu studentům angličtiny pomáhat při jejich snaze o efektivní komunikaci v cizím jazyce, když jim mohu poradit, povzbudit je a možná je i někdy rozesmát. Na mé práci mě baví různorodost, činorodost, stále se měnící aktivity i atmosféra skupiny. Mám radost, když student odchází ze třídy s pocitem, že se naučil něco, co ve svém pracovním i soukromém životě použije.

 

Co dělá, když právě neučí:
V jedné malé vesničce na Valašsku pečuji o dům a zahradu, trávím čas se svými blízkými a přáteli a také nikdy nepohrdnu chvilkou o samotě s dobrým kafčem.