Bc. Jana Mikuláštíková

(roz. Bajzová)

Lektorka angličtiny - kurzy pro veřejnost

 

Je absolventkou UTB ve Zlíně, obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Absolvovala jednoroční studijní pobyt v Norsku.

 

S JŠ Lingua spolupracuje od roku 2008.

 

„V hodinách angličtiny kladu důraz především na to, aby měli studenti možnost upevnit nově získané vědomosti pomocí písemných či ústních cvičení přímo v hodině. Ideální prostorové uspořádání učeben v jazykové škole Lingua mi dovoluje monitorovat ústní projev každého studenta. Hodiny jsou zorganizovány tak, aby měl každý student možnost procvičit a aktivně uplatnit své jazykové znalosti."