Mgr. Eva Petruchová

Lektorka francouzštiny - kurzy pro veřejnost, individuální výuka

 

Je absolventkou UP Olomouc, obor česká - francouzská filologie.

V letech 2009 a 2010 absolvovala stipendijní pobyty na Université

de Bretagne-Sud Lorient ve Francii.

 

S JŠ Lingua spolupracuje od září 2010.

 

„Vyučuji francouzštinu, která je mi velmi blízká. Můj vztah k ní přesně vystihl Anatole France: «Francouzština je jako žena. Je tak krásná, tak hrdá, tak mírná, tak statečná, dojemná, smyslná, čistá, vznešená, nenucená, uvolněná, tak moudrá, že ji milujete z celé své duše a že se nikdy nepokusíte být jí nevěrni.»"