Mgr. Eva Fuxová

Lektorka angličtiny, francouzštiny - kurzy pro veřejnost, individuální výuka

 

Vystudovala klasickou filologii (angličtina - francouzština) na FF UP v Olomouci. V minulosti působila v oblasti reklamy a marketingu a intenzivně se věnovala tlumočení a překladům odborných textů i individuální a firemní výuce. V současnosti se zaměřuje na překlady beletrie a výuku v individuálních kurzech a kurzech pro veřejnost.

 

V JŠ Lingua působí od roku 2009.

 

„Mým cílem je, aby hodiny byly pro studenty zajímavé, přínosné po jazykové stránce a aby je studium bavilo, což zahrnuje použití moderních technologií i nejrůznějších materiálů. Snažím se adekvátně druhu kurzu rozdělit čas na gramatiku, osvojení slovní zásoby a konverzaci tak, aby kurz splňoval stanovený cíl."