elingua

Denní pomaturitní studium

Školní rok 2021/2022

+420 605 464 801

 
Přejete si zasílat novinky školy?
 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR, dle Zásad ochrany osobních údajů
 

Certifikace

logo-AJŠA

logo-ESOL

Reference
 

 

DomůPrincipy výuky v JŠ Lingua

Principy výuky v JŠ Lingua

 

» Nabízíme ucelený a všestranný program jazykového vzdělávání - od výuky základů cizího jazyka až po nácvik dovedností nezbytných pro samostatného uživatele.

 

» Vyučujeme podle vlastních prověřených osnov, které odpovídají standardům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky.

 

» Naše studenty předem seznamujeme s cíli výuky. Účastníkům kurzů od začátku vysvětlujeme, s jakými nároky a za jakých podmínek budou moci dosáhnout pokroku ve studiu.

 

» Základní učivo je vymezeno zaměřením a programem kurzu. Vyučující vybírá vhodný doplňkový materiál a zařazuje do vyučování i další aktivity, které mohou být pro studenty přínosem. Kvalita výuky je pravidelně monitorována metodikem školy.

 

» Dbáme na vyváženost jednotlivých vyučovacích hodin. Věnujeme patřičný prostor nácviku všech jazykových dovedností (psaní, čtení a mluvení v cizím jazyce, poslechové porozumění).

 

» Velký důraz klademe na praktické využití cizího jazyka. Naše studenty proto cíleně vedeme k aplikování získaných vědomostí v reálních situacích běžného života.

 

» Učitelé JŠ Lingua se snaží neustále zvyšovat svou odbornou kvalifikaci. Obohacují vyučování také vlastními osvědčenými přístupy, svou tvořivostí a originálními nápady, s cílem maximálně vyjít vstříc konkrétním potřebám a požadavkům studentů.

 

» S vědomím, že každý student se učí jinak, jsme připraveni v případě potřeby mu pomoci: konzultovat s ním probranou látku, poradit mu, jakým způsobem se učit, nebo mu doporučit vhodný doplňkový studijní materiál.

 

» Osnovy kurzů JŠ Lingua staví na tom, že domácí příprava je naprosto nevyhnutelná. Aktivní přístup ke studiu je důležitým předpokladem toho, aby student dosáhl žádaného pokroku a jeho 'chození' do kurzu bylo smysluplné a efektivní.

 

» Pravidelně sledujeme studijní výsledky účastníků kurzů JŠ Lingua, většinou formou testů. Studenti po úspěšném ukončení kurzu obdrží osvědčení  o  absolvování (podmínkou je minimálně 80procentní docházka do kurzu).

 

» Zajímá nás zpětná vazba našich absolventů, proto je vždy v prvním čtvrtletí a také před ukončením kurzu žádáme o vyplnění krátkého dotazníku spokojenosti.

 

» Záleží nám na vytváření přátelské atmosféry v kurzech. Věříme, že klíčem k budování důvěry mezi týmem školy a studenty je vzájemná vstřícnost a ochota spolu komunikovat.

 

 

Našim cílem i přáním je motivovaný a spokojený student.

 

 


nahorutisk stránky
 

ADRESA
A KONTAKT
   

ADRESA

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

 

EMAIL

info@elingua.cz

 

TELEFON

+420 577 222 067

 
 
 

Naše služby

Jednoleté denní pomaturitní studium

Kurzy pro veřejnost

Programy pro děti a mládež

Firemní kurzy

Jednodenní semináře a workshopy

Individuální vyuka a malé skupiny

Překlady a tlumočení

Pro veřejnost

O škole

Challenge / Newsletter Lingua

Napsali o nás

Reference

Fotogalerie

Videoprezentace

Kariéra - Jobs

Napsali o nás

Pro studenty

Bonusy pro studenty JŠ Lingua Zlín

Zařazovací testy

Souhrn kurzů a služeb

Proč studovat v JŠ Lingua Zlín

Principy výuky v JŠ Lingua Zlín

Kodex kvality

Vaše dotazy

Spojení

Kontakty

Lingua Zlín na Facebooku

Obchodní podmínky

kızılay dershane

dershane ankara

eskişehir altın fiyatları

ankara kız yurdu