elingua

Denní pomaturitní studium

Školní rok 2020/2021

+420 605 464 801

 
Přejete si zasílat novinky školy?
 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR, dle Zásad ochrany osobních údajů
 

Certifikace

logo-AJŠA

logo-ESOL

Reference
 

 

DomůProgramy pro děti a mládež Nejčastější otázky k táborům

Nejčastější otázky k táborům

Musí mít dítě určitou znalost řeči před nástupem na tábor? Jsou děti rozděleny do skupin podle dosažených jazykových schopností?

Ano, prvotně jsou děti rozděleny podle délky studia jazyka i věku. V dalším kroku si děti převezmou jejich lektoři, kteří si během krátké chvíle pomocí různých her ověří, zda znalosti odpovídají, a rozdělí je do skupin. U nejmenších dětí znalost jazyka není podmínkou (týká se příměstských táborů). Nicméně, při některých aktivitách děti pracují záměrně smíšeně - starší pomáhají mladším, společně plní jisté úkoly.

 

Kolik dětí je ve vyučovací skupině?

Na pobytových táborech 8 až 12, na příměstských táborech maximálně 12.

 

Vede jazykovou část zkušený lektor s příslušným vzděláním? Jaké má zkušenosti s výukou na jazykových táborech?

Ano, jazykové tábory, které pořádáme od roku 1993, vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři. Někteří vedoucí jezdí na tyto tábory s dětmi opakovaně.

 

Je na táboře přítomen rodilý mluvčí, Čech nebo český i zahraniční lektor zároveň?

Příměstské tábory pro děti do 12 let vedou čeští lektoři. Na pobytových táborech je přítomen jak český, tak zahraniční lektor.

 

Kolik hodin denně v programu je vyhrazeno cizí řeči?

Je to různé, dle typu tábora. Na příměstských táborech jsou to 4 vyučovací hodiny denně (dopoledne), angličtina však nenuceně doprovází i další (odpolední) aktivity. Na pobytovém táboře mají děti 6 vyučovacích hodin denně. I zde je angličtina přirozenou součástí dalších aktivit.

 

Je jazyková výuka oddělena od ostatních aktivit nebo se navzájem prolínají? Účastní se rodilý mluvčí i ostatních činností?

Část jazykové výuky je oddělena, ale jazyk je zároveň zařazován i do dalších aktivit. Rodilý mluvčí, pokud je přítomen, je zapojen do všech aktivit.

 

Je tábor zaměřen pouze na konverzaci a slovní zásobu nebo se probírá i gramatika?

Zaměřujeme se na aktivní užívání jazyka v přirozených situacích, tedy gramatika není 'probírána' jako taková, spíše jde o aplikaci v konkrétních situacích (zejména u starších dětí). U menších dětí na příměstských táborech se zaměřujeme na správnou výslovnost, slovní zásobu a jednoduché fráze (vše hravou a zábavnou formou).


nahorutisk stránky
 

ADRESA
A KONTAKT
   

ADRESA

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

 

EMAIL

info@elingua.cz

 

TELEFON

+420 577 222 067

 
 
 

Naše služby

Jednoleté denní pomaturitní studium

Kurzy pro veřejnost

Programy pro děti a mládež

Firemní kurzy

Jednodenní semináře a workshopy

Individuální vyuka a malé skupiny

Překlady a tlumočení

Pro veřejnost

O škole

Challenge / Newsletter Lingua

Napsali o nás

Reference

Fotogalerie

Videoprezentace

Kariéra - Jobs

Napsali o nás

Pro studenty

Bonusy pro studenty JŠ Lingua Zlín

Zařazovací testy

Souhrn kurzů a služeb

Proč studovat v JŠ Lingua Zlín

Principy výuky v JŠ Lingua Zlín

Kodex kvality

Vaše dotazy

Spojení

Kontakty

Lingua Zlín na Facebooku

Obchodní podmínky