elingua

Denní pomaturitní studium

Školní rok 2020/2021

+420 605 464 801

 
Přejete si zasílat novinky školy?
 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR, dle Zásad ochrany osobních údajů
 

Certifikace

logo-AJŠA

logo-ESOL

Reference
 

 

DomůInfo o projektu

Info o projektu„Technicky vzato”

 

Jazyková škola Lingua Zlín zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Název projektu:

Technicky vzato


Název oblasti podpory:

Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2


Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.03/05.0007

 

Doba trvání podpory:

10/2013 až 03/2015

 

CÍLE PROJEKTU:

 

Cílem projektu je zejména rozšířit a inovovat nabídku dalšího vzdělávání na jazykovém poli skrze:

- vytvoření inovované koncepce firemní výuky vybraných cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština) pro firemní praxi nižšího a středního managementu a TH pracovníků ve firmách (prezenční výuka a e-learning)
- příprava výukových materiálů k jednotlivým modulům výuky a zpracování tematických slovníků,
- zpracování učebních materiálů, cvičení atd. do e-learningové podpory,
- příprava testů,
- zavedení projektového vyučování a interaktivních činností,
- maximálně zefektivnit firemní jazykovou výuku se zřetelem na výuku odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby a celkovému zlepšení komunikačních kompetencí, účastník dalšího vzdělávání bude lépe rozumět mluveným a psaným projevům v anglickém jazyce a bude připraven na potenciální situace, ve kterých je nutno anglický jazyk používat v rámci výkonu zaměstnání: při komunikaci se zahraničními klienty nebo kolegy na konferencích apod.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ:


Jazyková výuka je především zaměřena na firemní zaměstnance nižšího a středního managementu a TH pracovníků a živnostníků pracujících v oblasti zpracovatelského průmyslu, popř. příbuzného zaměření.

 

Výuka se bude nabízet v 3 následujících jazycích: angličtina, němčina, ruština. Každý jazyk bude rozdělen do 3 modulů - moduly budou rozděleny do 3 úrovní pokročilosti dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (konkrétně úrovně A1, A2, B1). Moduly budou dále rozděleny do témat a lekcí. Obsahem výukových lekcí budou témata související se strojírenskou výrobou.

 

Odborné vzdělávání je zaměřeno i pro začátečníky, průběh výuky bude vždy přizpůsoben aktuálním potřebám a požadavkům účastníků.

 

Prvotním cílem (požadavkem studentů) je efektivní výuka, tzn. v co nejkratší době ovládnout co nejvíce jazykových prostředků, proto jednotlivé kurzy (moduly) budou v časové dotaci 1 x 90 min (prezenční výuky + doplňkově e-learning) týdně po dobu 15 týdnů + závěrečná 2 denní intenzivní výuka.


Program e-learningové výuky bude přesně reflektovat současné potřeby účastníků kurzů. E-learning přinese flexibilní možnost zpracování dat, časově nezávislé a individuální vzdělávání, poskytne interaktivní, multimediální vzdělávání. Bude sloužit pro zadávání, plnění a kontrolu úkolů, cvičení, zpracování testů a samostudium.


Kurzy budou navazovat postupně.

Účast v pilotním ověřování je zdarma.

Účastníci kurzu obdrží ucelenou standardizovanou učebnici obsahující autentické texty z odborného technického prostředí.


Realizací projektu vznikne koncepce odborného jazykového vzdělávání pro nižší a střední management, TH pracovníky. Zlepšením v této oblasti posílí konkurenceschopnost zaměstnanců firem a tím i konkurenceschopnost celých firem v regionu.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


nahorutisk stránky
 

ADRESA
A KONTAKT
   

ADRESA

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

 

EMAIL

info@elingua.cz

 

TELEFON

+420 577 222 067

 
 
 

Naše služby

Jednoleté denní pomaturitní studium

Kurzy pro veřejnost

Programy pro děti a mládež

Firemní kurzy

Jednodenní semináře a workshopy

Individuální vyuka a malé skupiny

Překlady a tlumočení

Pro veřejnost

O škole

Challenge / Newsletter Lingua

Napsali o nás

Reference

Fotogalerie

Videoprezentace

Kariéra - Jobs

Napsali o nás

Pro studenty

Bonusy pro studenty JŠ Lingua Zlín

Zařazovací testy

Souhrn kurzů a služeb

Proč studovat v JŠ Lingua Zlín

Principy výuky v JŠ Lingua Zlín

Kodex kvality

Vaše dotazy

Spojení

Kontakty

Lingua Zlín na Facebooku

Obchodní podmínky