Bc. Kristýna Štecová

Vyučuje: angličtinu

 

O své práci říká:
Jsem ráda, že jsem se v rámci svého studia zaměřila právě na angličtinu, která je dnes bezpochyby jazykem číslo jedna. Mou největší profesní satisfakcí je slyšet od studentů, jaké brány se jim díky znalosti cizího jazyka otevřely. Zajímám se o učení pravou mozkovou hemisférou a další alternativní výukové metody, které v dnešní moderní době mají zcela určitě své místo ať už se jedná o výuku dětí nebo dospělých. Říká se, že vzdělání má hořké kořeny ale sladké plody. Ve své praxi se snažím studentům ukázat, že s těmi kořeny to nemusí být vždy tak strašné. :-)


Co dělá, když právě neučí:
Už řadu let se věnuji tvůrčímu psaní, velkým relaxem je pro mě hra na kytaru a na klavír, zajímám se o dějiny dvacátého století a osobní rozvoj. Pracuji také jako dobrovolník v domově důchodců a se znevýhodněnými dětmi v rámci programu Pět P.