Typ kurzu: skupinový kurz pro veřejnost, standardní roční
Vstupní úroveň: A1 - základní
Cílová úroveň: A2 - mírně pokročilí (50%)

Učebnice: English File Pre-Intermediate 3rd edition (od 1. lekce)

Komu je kurz určen: dospělým studentům a středoškolákům, kteří mají základní znalost angličtiny - znají základní gramatiku, výslovnost a skladbu vět.


Co bych už měl/a umět?

Zájemce o tento kurz by se měl dokázat dorozumět pomocí jednoduchých vět. Co to přesně znamená:

Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, budoucí forma - to be going to, stupňování přídavných jmen,

Slovní zásoba: základní informace o sobě, krátké rozhovory na probraná témata, popis cesty, objednat si v restauraci

 

Co se naučím?

V hodinách nejprve zopakujeme gramatiku, kterou byste už měli znát. Naučíte se popisovat osoby (vzhled a charakter), mluvit o oblečení, nakupování, dovolené. Budete schopni popsat obrázek a orientovat se na letišti. Dokážete na tato témata vézt kratší rozhovory. Prohloubíte si znalosti, které už máte a naučíte se je používat v reálných situacích, se kterými se můžete setkat na své dovolené nebo služební cestě.

Gramatika: minulý čas průběhový, spojky, přítomný čas průběhový pro budoucnost, vedlejší věty, předpřítomný čas, porovnávání, vyjadřování množství

Slovní zásoba: popis osob, oblečení a předložky místa, prázdniny, předložky času, na letišti, nakupování, časové výrazy