Typ kurzu: skupinový kurz rpo veřejnost, standardní roční
Vstupní úroveň: A2- mírně pokročilí (50%)
Cílová úroveň: A2 mírně pokročilí (100%)

Učebnice: English File Pre-Intermediate 3rd edition (od 8. lekce)

 

Komu je kurz určen: Kurz je určen jak pro pracující, tak studenty SŠ či VŠ, kteří již mají základy angličtiny a chtějí si je upevnit a postupně i rozšířit o nové znalosti gramatiky, komunikace, poslechu a výslovnosti.

Co bych už měl/a umět?

Popsat svou rodinu a práci. Hovořit o svém denním režimu i plánech do budoucna. Zvládnout si nakoupit v angličtině a objednat si v restauraci. Co to přesně znamená:

Gramatika: tvorba otázek a záporných vět, minulý, přítomný a budoucí čas, srovnávání vlastností, popis obrázků, slovesa s to a -ing, přídávná jména s -ed a -ing

Slovní zásoba: města, nakupování

 

Co se naučím?

Používat časté sloveso get ve všech jeho významech. Mluvit o svém vzdělání, kam jste chodili na školu atd. Používat frázová slovesa a nepřímou řeč (co kdo řekl).

Gramatika: předpřítomný čas, 1. a 2. kondicionál, trpný rod, slovesa used to a might, slovesa have, do not have to, must a must not, nepřímá řeč, předminulý čas, sloveso get, frázová slovesa, kdy použít say a kdy tell, problémová slovesa (čj vs. aj)

Slovní zásoba: zvířata, předměty ve škole (vzdělávání), sporty