Typ kurzu: skupinový kurz pro veřejnost, standardní roční
Vstupní úroveň: B1 - středně pokročilí
Cílová úroveň: B1+

Učebnice: English File Intermediate Plus 3rd edition (1.-5.lekce)

 

Komu je kurz určen: středoškolákům i dospělým studentům, kteří již dosáhli středně pokročilou znalost angličtiny a potřebují zdokonalovat svoje znalosti a schopnost dorozumět se.

 

Co bych už měl/a umět?

hovořit o přítomnosti, o minulosti, vyjádřit budoucí plány a záměry, hovořit o rodině, charakterech, vyjádřit své zkušenosti, zážitky, hovořit o penězích, nákupech, o cestování, o dovednostech, schopnostech, o povinnostech, pravidlech, o sportu, volném čase; telefonovat, hovořit o vzdělávání, o vztazích; ovládat všechny podmínkové věty, reportovat řeč a používat tázací dovětky

Gramatika: tvorba otázek, přítomné a minulé časy, vyjádření budoucnosti, stupňování, předpřítomné časy, předminulý čas, členy, modální slovesa, podmínkové věty, frázová slovesa

Slovní zásoba: popis vzhledu a charakteru, dovolená a svátky, na letišti, nakupování, cestování, dopravní prostředky, zdraví, zvířata, vynálezy a objevy, sporty, škola a studia, jídlo a vaření, peníze, telefonování, vztahy

 

Co se naučím: 

Gramatika: přítomné časy, zájmena, přídavná jména a jejich stupňování, vlastnictví, minulé časy + vazby used to, předložky, budoucí čas prostý - všechny formy, první a druhá věta podmínková, předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový

Slovní zásoba: slovesa + příslovce, význam v kontextu, předpony a přípony, obchod a služby životní etapy, popis fotografie, odpady, třídění, ekologie, studium a práce, média, život ve městě versus na vesnici