V tomto jednoletém pomaturitním kurzu s denní výukou získáte aktivní znalost anglického jazyka.
Nárok na status studenta však mají aktuálně pouze maturanti roku 2020.
- vyplníte on-line přihlášku
- vypracujete si online rozřazovací test
- zaplatíte 1. splátku školného
- elektronicky dostanete Smlouvu o studiu, kterou podepsanou pošlete zpátky poštou na adresu školy
- k zápisu donesete kopii maturitního vysvědčení