Kód kurzu: SA2200
Typ kurzu: kurz standardní roční
Vstupní úroveň: A2
Cílová úroveň: B1
Komu je kurz určen: Rozhodli jste se pokračovat ve studiu angličtiny? Zvládli jste základní úroveň jazyka a jste připraveni se posunout dál? Zkuste to s námi! Náš kurz je vhodný pro středoškoláky a dospělé studenty, který již ovládají základy jazyka, nebo potřebují zdokonalovat svoje znalosti a schopnost dorozumět se. Náš kurz začíná od 4. lekce učebnice.
Učebnice: English File Pre-intermediate 3rd edition (od 4. lekce)
Co se naučím: Potřebujete si zavolat, objednat si pokoj v hotelu, koupit jídlo nebo zeptat se na cestu v angličtině? Dělá se Vám při pomyšlení, že Vás někdy osloví anglicky, špatně? Už podesáté Vás rozčiluje, že v inzerátech na volná pracovní místa chtějí od Vás opět angličtinu? Nehledejte výmluvy, proč to nejde. Náš kurz je určen právě pro Vás. Je sestaven tak, aby Vám rozšířil základní znalosti jazyka. Naši zkušení lektoři Vás krůček po krůčku naučí jak nakupovat, jak se orientovat ve městě, popsat lékaři co vás bolí, poradit nebo se zeptat na radu, nebo popsat své zážitky ze školních let.
Co bych už měl umět: Tenhle kurz je určen pro mírně pokročilé. Je vhodné, abyste se uměli anglicky představit, klást otázky, používat číslovky, říct základní informace o svém zaměstnání, mluvit se svými kolegy-studenty o tom jak jste strávili víkend, popsat svou každodenní rutinu i vaše plány do budoucna, nebo říct co se vám právě přihodilo.

Co umím teď? Úroveň A2

Co budu umět? Úroveň A2-B1

-tvoření a slovosled otázek

Gramatika

Slovní zásoba

-popis vzhledu a charakteru

-předpřítomný čas prostý a minulý

-nakupování

- přítomný čas prostý a průběhový

-neurčitá zájmena a složeniny

-přídavná jména -ed, -ing

-oblečení, restaurace, stravování

-stupňování přídavných jmen

-popis města

-minulý čas prostý a průběhový

-výrazy množství, too, enough

-zdraví, lidské tělo

-dovolená a předložkové vazby

-budoucí čas s „will"

-slovesné vzory

-vazba „be going to", letiště

-slovesné vzory s -to, -ing

-předložkové vazby

-vyjadřování budoucnosti pomocí přítomného času průběhového

-modální slovesa have to/don´t have to, must/mustn´t, should/shouldn´t

-modifikátory, vazby se slovesem „get"

-věty vztažné a parafrázování

-podmínkové souvětí prvního typu

-matoucí slovesa, příslovce způsobu