Kód kurzu: SA2204
Typ kurzu: Kurz standardní roční
Vstupní úroveň: A1 falešní začátečníci
Cílová úroveň: A2 - mírně pokročilí
Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům (SŠ, VŠ), kteří mají základní znalost angličtiny - znají základní gramatiku, výslovnost a skladbu vět.
Učebnice: English File Pre-Intermediate 3rd Edition 1.- 6.lekce
Co se naučím: V hodinách se naučíte mluvit o svých pravidelných aktivitách, o tom co právě probíhá, vyjadřovat se své budoucí plány a záměry, mluvit o minulosti, tvořit otázky, popisovat lidi, věci a situace a také je porovnávat. Také se naučíte mluvit o svých zážitcích a zkušenostech.
Co bych už měl umět: Měl bych umět mluvit o přítomnosti, minulosti, jednoduše vyjadřovat své budoucí plány. Dále bych měl umět říct, co rád dělám, co mě baví, co mohu a umím udělat. Používat přídavná jména pro popis lidí, věcí a situací.
Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A1

 

 

Co budu umět? Úroveň A2

 

Gramatika

Slovní zásoba

Přítomný čas prostý a průběhový

Přítomný čas prostý + průběhový

Slovesa + číslovky

Minulý čas - všechny typy sloves+formy

Minulý čas prostý + průběhový

Popis lidí, věcí, situací

Slovesa - like - co dělám a nedělám rád

Budoucí plány a záměry - going to

Oblečení, nákupy

Modální sloveso CAN - co mohu, umím

Předpřítomný čas prostý

Dovolená

Přídavná jména - stupnování

Stupňování přídavných jmen

předložky - IN, ON, AT

Počitatelná a nepočitatelná pod.jména

Předložky místa, pohybu a času

Cestování

There is/are

Make OR Do

Na letišti

Budoucí plány a záměry - going to

 

Make or Do phrases

 

 

Domácí aktivity

 

 

Přídavná jména

 

 

Místo kde žiju

 

 

Zdraví + životní styl