Kód kurzu: SA2205
Typ kurzu: kurz standardní roční
Vstupní úroveň: A2 - mírně pokročilí
Cílová úroveň: B1- - středně pokročilí
Komu je kurz určen: Kurz je určen pracující veřejnosti i studentům (SŠ, VŠ), kteří mají pokročilou znalost angličtiny - domluví se obstojně v běžných situacích a chtějí si dále prohlubovat gramatiku, slovní zásobu i schopnost komunikace.
Učebnice: English File Intermediate (od 1. lekce)
Co se naučím: V hodinách se naučíte mluvit o jídle, cestování a penězích, dále pak o filmech, vzdělání a telefonování. Budete umět použít způsobová slovesa pro popsání pravidel, zákazů a příkazů, potom také srovnávat věci mezi sebou a používat nepřímou řeč pro převyprávění příběhu někoho jiného.
Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz ovládá minulý, přítomný, budoucí čas, je seznámen s předpřítomným časem a se základními frázovými slovesy. Zvládá situace v restauraci, v obchodě, umí se zeptat na cestu. Ovládá podmínkové věty.

Co umím teď? Úroveň A2

Co budu umět? Úroveň B1-

-          představit sebe a ostatní

Gramatika

Slovní zásoba

- minulý, přítomný, budoucí čas (will, going to)

- předpřítomný čas + for/since

- jídlo, vaření

- předpřítomný čas (have been+)

- způsobová slovesa - pravidla a zákazy

- cestování, doprava

- základní frázová slovesa (get along with, turn on/off)

- podmiňovací způsob (třetí kondicionál)

- peníze

- zvířata

- předminulý čas

- telefonování

- letiště

- nepřímá řeč

- vztahy

- podmínkové věty

-stupňování přídavných jmen a příslovcí, srovnávání

- sport

- nakupování

- used to

- nakupování