Kód kurzu: SA2207
Typ kurzu: kurz standardní roční
Učebnice: English File IntermediatePlus 3rd edition (od 6. lekce)
Co se naučím: Studujete angličtinu už několik let? Dostali jste se až na úroveň, kdy si vyřídíte vše nutné a ještě něco navíc? Proč nejít ještě dál? Proč si všechno neprohloubit, procvičit a upevnit si gramatiku třeba „od paty k hlavě"? Rozšířit si slovní zásobu a být si ještě jistější? Přesně pro Vás je tento kurz.
Co bych už měl umět:
Tvorba otázek, přítomné a minulé časy, vyjádření budoucnosti, stupňování, předpřítomné časy, předminulý čas, členy, modální slovesa, podmínkové věty, frázová slovesa
Slovní zásoba: popis vzhledu a charakteru, dovolená a svátky, na letišti, nakupování, cestování, dopravní prostředky, zdraví, zvířata, vynálezy a objevy, sporty, škola a studia, jídlo a vaření, peníze, telefonování, vztahy
Co to přesně znamená:

Co umím teď? Úroveň B1+/1st half Co budu umět? Úroveň B1+ full  
Umím Gramatika

-hovořit o přítomnosti + minulost

-vyjádřit budoucí plány a záměry

-vyjádřit své zkušenosti, zážitky

-hovořit o penězích, nákupech

-hovořit o cestování, transport

-hovořit o povinnostech, pravidlech

-hovořit o sportu, volném čase

-hovořit o vzdělávání + kultuře

-hovořit o vztazích

-všechny podmínkové věty

-reportovat řeč

-používat tázací dovětky

Modální slovesa – povinnost/zákaz/rada

Modální slovesa – dovednost/schopnost – minulost,přítomnost, budoucnost

Frázová slovesa/slovesné vzory

Trpná rod + vazba „have smt done“

Nepřímá řeč + otázky

Ustálená spojení a struktury

Americká VS Britská angličtina

Slovesa – různé formy

Rozšiřování slovní zásoby