Kód kurzu: SA2212
Typ kurzu: kurz standardní roční
Vstupní úroveň: B1-
Cílová úroveň: B1 mírně pokročilí
Komu je kurz určen: Kurz je určen studentům (SŠ, VŠ) i dospělým s mírně pokročilou znalostí angličtiny - orientují se v základních časech a dokáží vést konverzaci na běžná témata.
Učebnice: English File Intermediate (od 5. lekce)
Co se naučím: V hodinách se budeme soustředit hlavně na rozmluvení a procvičování probrané gramatiky v rámci komunikace. Na konci kurzu by studenti měli být schopni si popovídat o následujících tématech: sport, mezilidské vztahy, filmy, vzdělávání a zdravý životní styl. I když na prvním místě je schopnost dorozumět se, budeme klást důraz také na to, aby se studenti vyjadřovali gramaticky správně.
Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat dorozumět za použití krátkých jednoduchých vět a základních časů (přítomný, minulý a budoucí čas prostý).
Co to přesně znamená:

Co umím teď? Úroveň B1–  50% Co budu umět? Úroveň B1

přítomný čas prostý a průběhový, budoucí formy

minulý čas prostý a předpřítomný čas

stupňování přídavných jmen

správné používání členů

modální slovesa “can” a “be able to”

slovní zásoba týkající se jídla a vaření, rodiny, transportu, peněz

správné používání předložek

modální slovesa “must, have to, should”

minulé časy (prostý, průběhový, předminulý)

popis zvyků v minulosti

pasiv (trpný rod)

modální slovesa “might, can’t, must”

první a druhá podmínková věta a budoucí časové věty

nepřímá řeč

gerundium a infinitiv