Kód kurzu: SI2222
Typ kurzu: kurz standardní roční
Vstupní úroveň: A1-2
Cílová úroveň: A2
Komu je kurz určen: veřejnost
Učebnice:Affresco italiano A2
Co se naučím: Kultura a reálie v Itálii , práce v Itálii, naučit se zamluvit si služby, vyjádřit svůj názor na situace, věci, popsat a srovnat věci, osoby, předměty, popsat budoucí činnosti, projekty, plány
Co bych už měl umět: přítomný čas, členy určité, neurčité ,množné číslo podstatných a přídavných jmen,přivlastňovací zájmena,zvratná slovesa, passsato prossimo , dělivý člen, přímá a nepřímá zájmena, rozkazovací způsob
Co to přesně znamená: umět se zeptat ,odpovědět, představit se, popsat místa a věci, podat informace konverzovat o situacích běžného života, mluvit o sobě , popsat činnosti volného času, popsat minulé události, rezervovat si služby, vyjádřit osobní názor, objednat si jídlo, znát jména italských pokrmů, nakupovat, popsat oblečení, znát italské kraje, jejich názvy a základní charakteristiky, používat výrazy ohledně počasí a meteorologie, popsat dům a byt, zeptat se na informace při nákupu a pronájmu domu , dát příkazy

Co umím teď? Úroveň __A1

Co budu umět? Úroveň __-A2

-           

Gramatika

Slovní zásoba

Přítomný čas

imperfettp

Práce v Itálii

Členy , jednotné a množné číslo podst. A příd. jmen

Imperfetto a passato prossimo

Made in Italy

Přivlastňovací zájmena

Rozkazovací způsob

Kultura a tradice

Zvratná slovesa

Stupňování přídavných jmen

Rezervace hotelu, služeb, dovolené

Passato prossimo

Budoucí čas

Vyjádření svého názoru, vkusu, použití předmětů, výrobků

Přímá a nepřímá zájmena

 

Popis oblečení , srovnání

Rozkazovací způsob

 

Popis budoucích činností, budoucí projekty, předpoklady