Kód kurzu: SA2384

Typ kurzu: Roční docházkový

Vstupní úroveň: A2 mírně pokročilí II.  

Cílová úroveň: mírně pokročilí A2+

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům, kteří májí základy jazyka a chtějí své znalosti prohloubit a upevnit, rozšířit si slovní zásobu a získat větší jistotu v komunikaci

Učebnice: English File Pre-Intermediate – od 7.lekce

Co se naučím: V hodinách se naučíte jak vyjádřit povinnost, nezbytnost, zákaz a dát radu, nebo si o ni říct. Dále se naučíte jak správně používat podmínkové věty pro vyjádření budoucích a hypotetických situací, hovořit o svých minulých zvycích, svých zážitcích a zkušenostech, reportovat řeč a myšlenky jiných osob.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by měl umět popisovat své přítomné, minulé i budoucí aktivity a situace. Měl by umět používat různá přídavná jména a jejich stupňování pro popis věcí, lidí a situací.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A2-

 

 

Co budu umět? Úroveň A2

 

Gramatika

Slovní zásoba

-přítomný čas prostý a průběhový

-slovesné vzory (infinitiv/-ing)

Slovesa, slovesné vazby

-minulý čas prostý a průběhový

-modální slovesa ve všech tvarech

Must, have to, should

-stupňování přídavných jmen

-předpřítomný čas - nové struktury

Nepravidelná slovesa

Matoucí slovesa

-předpřítomný čas prostý

-vyjádření vlastnictví

Přídavná jména

Příslovce

-sloveso CAN

-vazba used to

-pasivní formy probraných časů

Sport, aktivity

-základní předložky místa a času

-předminulý čas

-vyjádření souhlasu a nesouhlasu

-nepřímá řeč

-tvorba otázek

 

Frázová slovesa

Pomocná slovesa

-budoucí čas prostý