Kód kurzu: SA2386

Typ kurzu: Roční docházkový

Vstupní úroveň: B1+  

Cílová úroveň: B2

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům, kteří dosáhli úrovně středně pokročilí, jsou schopni plynule komunikovat o různých tématech, ale chtějí se v jazyce ještě posunout na ještě vyšší úroveň.

Učebnice: English Upper-Intermediate od 1.lekce

Co se naučím: V hodinách se naučíte plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní i odborná témata. Bez větších problémů rozumět autentických psaným textům. Naučí se používat složité gramatické jevy, slovní spojení, idiomatická spojení. Výslovnost studenta se blíží výslovnosti rodilého mluvčího.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, obsahující i neznámé výrazy. Dokáže spontánně a vcelku plynule reagovat i při hovoru s rodilým mluvčím na různá témata. Dokáže vysvětlit svůj názor, rozlišuje mezi formálním a neformálním jazykem.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň B1+

 

 

Co budu umět? Úroveň B2

 

Gramatika

Slovní zásoba

--všechny přítomné časy

-tvorba otázek

-pomocná slovesa

-členy

-přídavná jména, charaktery

-modifikátory

- všechny minulé časy

-modální slovesa ve všech tvarech

-nemoci, úrazy

-symptomy

-první pomoc

- většinu budoucích časů

-minulý prostý+průběhový čas

- předminulé + předpřítomné časy

Vazba so/such, that

-letecká doprava+cestování

-všechna modální slovesa i v různých časech

-příslovce + příslovečné vazby

Životní fáze, zvyky

-frázová slovesa, idiomy, podmínkové věty

-budoucí čas prostý, předbudoucí prostý i průběhový

-podmínkové věty 0+1

-ekologie, zdraví

-počasí

-aktivity, vztahy, práce

-širokou kolekci přídavných jmen a příslovcí v různých stupních

-slovesné vzory

 

-podmínkové věty 2+3

-struktury s wish/if only

-přídavná jména -ed/-ing

 

-pocity

-příroda

-technologie