Kód kurzu: SA2389

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: B1 středně pokročilí II.

Cílová úroveň: středně pokročilí B1+

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým i studentům (SŠ, VŠ) s mírně pokročilou znalostí angličtiny - orientují se v základních časech a dokáží vést konverzaci na běžná témata.

Učebnice: English File Intermediate (od 7. lekce)

Co se naučím: V hodinách se budeme soustředit hlavně na rozmluvení a procvičování probrané gramatiky v rámci komunikace. Na konci kurzu by studenti měli být schopni si popovídat o následujících tématech: vzdělávací systém, bydlení, nakupování, práce, elektronika a technika. Učebnici budeme doplňovat dalšími materiály, které tématicky souvisejí s lekcemi, které nás čekají v učebnici.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat dorozumět za použití jednoduchých vět a základních časů (přítomný, minulý a budoucí čas prostý i průběhový a předpřítomný čas).

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň B1 - 60 %

 

 

Co budu umět? Úroveň B1

- přítomný čas prostý a průběhový, budoucí formy

Gramatika

Slovní zásoba

- minulý čas prostý a předpřítomný čas

- podmínkové věty

- vzdělání

- stupňování přídavných jmen

- nepřímá řeč

- bydlení

- správné používání členů

- gerundium a infinitiv

- nakupování

- modální slovesa "can" a "be able to"

- vyjadřování množství

- práce

- slovní zásoba týkající se jídla a vaření, rodiny, transportu, peněz

- frázová slovesa

- elektronika a technika

- správné používání předložek

- vedlejší věty

- zločin

- modální slovesa "must, have to, should"

- slovotvorba

- složeniny