Kód kurzu: SŠ2393

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: A1+

Cílová úroveň: A2

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům, kteří mají základní znalost španělštiny - znají základní gramatiku, výslovnost a skladbu vět.

Učebnice:

Co se naučím: V hodinách se například naučíte domluvit se v hotelu a rezervovat si ubytování, dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích, požádat o pomoc či službu, popsat, jak vypadají věci, a vyjádřit svůj názor na ně, pojmenovat některé obchody a druhy zboží, vyprávět o dětství a jiných obdobích života, hovořit o dějích minulých či reagovat na zprávy. Z gramatiky se bude probírat například rozkazovací způsob, gerundium, imperfektum či minulý čas jednoduchý.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by měl mít znalosti španělštiny odpovídající úrovni A1.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A1

 

 

Co budu umět? Úroveň A2

- abecedu, základní informace o sobě

Gramatika

Slovní zásoba

-  hovořit v přítomném čase a použít základní pravidelná a nepravidelná slovesa, rozkazovací způsob

- rozkazovací způsob pro vykání

-  v hotelu - rezervace, stížnosti

- názvy povolání, informace o rodině

- předmět přímý a nepřímý

- obchody a druhy zboží

- zápor, číslovky, osobní a přivlastňovací zájmena, neurčitá zájmena

- rozkazovací způsob, podmiňovací způsob

- výrazy pro popis životního prostředí

- koníčky, bydlení, povolání, informace o rodině

- minulý čas jednoduchý

- události veřejného života, základní životní události

- krátké rozhovory na probraná témata

- gerundium

- témata spojená s dětstvím

- popis běžného dne, popis budovy a jejího okolí, popis cesty, vyjádřit, co se mi líbí/nelíbí, popis předmětů

- imperfektum

- domácí a divoká zvířata

 

- slovesné vazby s infinitivem

- přídavná jména vyjadřující popisy a nálady