Kód kurzu: SR2397

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: A1 falešní začátečníci

Cílová úroveň: A1 začátečníci - mírně pokročilí

Komu je kurz určen:  Kurz je určen všem studentům, kteří již mají základní znalost ruštiny - znají základní gramatiku, výslovnost a skladbu vět.

Učebnice: Tvoj Šans 1 (od 6.lekce)

Co se naučím: V hodinách se naučíte popsat svůj byt či dům, koupit si nábytek a další vybavení domácnosti, ale také jak napsat inzerát na pronájem bytu. Osvojíte si bohatou slovní zásobu na téma cestování (názvy zemí, jazyky, dopravní prostředky aj.). Dokážete vyprávět o svých cestách do zahraničí a popsat zajímavé zážitky. Naučíte se popisovat osoby (vzhled a charakter), mluvit o svém zdravotním stavu, charakterizovat své potíže a léčbu, omluvit se ze zdravotních důvodů.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit krátkými jednoduchými větami a používat základní slovní zásobu na úrovni prvních 6 lekcí učebnice Tvoj šans 1.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A1

 

 

Co budu umět? Úroveň A1 +

- abecedu, základní informace o sobě

Gramatika

Slovní zásoba

- 1. a 2. typ časování sloves, zvratná slovesa

- slovesa pohybu v přítomném a minulém čase

-  bydlení, nábytek

- sloveso mám rád/líbí se mi

- budoucí čas (základní informace)

- doprava, cestování

- zápor, číslovky 0 - 1 000, přivlastňovací zájmena, přídavná jména a některé pády podstatných jmen jednotného čísla

- řadové číslovky, předložky místa, množné číslo

- názvy států, národností, jazyků

- názvy povolání, informace o rodině, zájmy, volný čas, můj den, stravování

- vazba похож на

- části těla, zdravotní stav, vzhled, charakter

- krátké rozhovory na probraná témata

- slovesa надо/нужно

- slavnosti, oslavy