Kód kurzu: SEN2401

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: A1 začáteční I.

Cílová úroveň: začátečník A1

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým  studentům, kteří mají základní znalost angličtiny - znají základní gramatiku a skladbu vět.

Učebnice:

Co se naučím:  V hodinách se naučíte vyjádřit datum a říct, kdy máte narozeniny. Naučíte se např. požádat o svolení pořizovat fotografie v muzeu nebo popsat cizinci, co může/nesmí dělat ve vašem městě. Dokážete mluvit o vašich volnočasových aktivitách, sportu či filmech. Osvojíte si obraty, které využijete v restauraci či hotelu. Dokážete popsat hotelový pokoj nebo říct, co v něm chybí. Naučíte se popsat právě probíhající děj nebo říct, co jste dělali včera. Dokážete se zeptat na cestu nebo někoho nasměrovat ve městě.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit krátkými jednoduchými větami za pomocí základních sloves a přítomného času.