Typ kurzu: standardní roční

Vstupní úroveň: začátečníci (N5)
Cílová úroveň: začátečníci - 50% úrovně (N5)

Učebnice: Nymburská, Vostrá, Sawatari - Japonština, Leda

Komu je kurz určen:

Kurz je určen především zájemcům o Japonsko a japonštinu, kteří se s tímto jazykem ještě neseznámili a kteří touží po zvládnutí základů jeho písma, gramatiky a slovní zásoby. Mezi začátečníky je ale taktéž místo i pro studenty, kteří už základy - např. slabičné abecedy - ovládají a chtějí se dozvědět více o syntaxi, morfologii a frazeologii tohoto fascinujícího jazyka.

Co bych měl/a umět:

Kurz nevyžaduje žádné speciální předešlé znalosti, z důvodu původu části japonské slovní zásoby je však užitečné ovládat alespoň základní anglická slovíčka.

Co se naučím:

Naučíme se popisovat věci a události v jednodušších větách, vyjadřovat, kde se co nachází, mluvit o sobě a ostatních v kontextu japonských zdvořilostí, naučíme se počítat a samozřejmě také psát oběma slabičnými abecedami a znaky.
gramatika: větné partikule, spona, zájmena, tzv. „existenční" slovesa, přídavná jména a příslovce, číslovky a numerativy

Slovní zásoba: japonská a sinojaponská podstatná a přídavná jména, spona, slovesa aru a iru, frazeologismy