Kód kurzu: SAB100222

Typ kurzu: kurz standardní roční

Vstupní úroveň:  A2 mírně pokročilí II.

Cílová úroveň: B1 středně pokročilí I.

Komu je kurz určen:  Kurz je určen dospělým  studentům (SŠ, VŠ), kteří mají více než základní znalosti z gramatiky a slovní zásobu

Učebnice: English File Intermediate 3rd edition ( 1.-5.lekce)

Co se naučím: Studujete angličtinu už několik let? Dostali jste se až na úroveň, kdy si vyřídíte vše nutné? Proč si všechno neprohloubit, procvičit a upevnit si gramatiku. Rozšířit si slovní zásobu a být si ještě jistější? Přesně pro Vás je tento kurz.

Co bych už měl umět?

Přítomné a minulé časy, vazba „used to", vyjádření budoucnosti, stupňování, předpřítomné časy, slovesné vzory, předminulý čas, členy, modální slovesa, podmínkové věty první + druhá

slovní zásoba: popis vzhledu a charakteru, dovolená a svátky, na letišti, nakupování, cestování, dopravní prostředky, zvířata, popis míst, zdraví

 

Co to přesně znamená?

Co umím teď? Úroveň A2

Co budu umět? Úroveň B1

Umím

Gramatika

Slovní zásoba

-hovořit o přítomnosti

Přítomné časy

Jídlo a vaření

-hovořit o minulosti

Předpřítomný čas prostý+průběhový

Restaurace

- vyjádřit budoucí plány a záměry

Budoucí čas prostý - všechny formy

Rodina + vztahy

-hovořit o sportu, volném čase

Přídavná jména

Charaktery + osobnosti

-vyjádřit své zkušenosti, zážitky

Stupňování přídavných jmen

Peníze

-hovořit o penězích, nákupech

členy

Transport

-hovořit o dovednostech, schopnostech

Vyjádření možnosti a dovednosti

Telefonování

-hovořit o povinnostech, pravidlech

Modální sloveso „should"

Sport

- podmínkové věty

Minulé časy vč. přeminulého

 

-reportovat řeč

Vazba „used to"