Kód kurzu: SAB200322

Typ kurzu: kurz standardní roční

Vstupní úroveň:  B2 pokročilí

Cílová úroveň: B2 pokročilí II.

Komu je kurz určen:  Kurz je určen dospělým  studentům (SŠ, VŠ), kteří mají znalosti na střední úrovni z gramatiky a slovní zásoby - jde o pokračující kurz

Učebnice: English File Upper-Intermediate 3rd edition ( 5.-10. lekce)

Co se naučím:

Co bych už měl umět?

Přítomné a minulé časy, vazba „used to", vyjádření budoucnosti, stupňování + pořadí přídavných jmen, předpřítomné časy, slovesné vzory, předminulý čas, členy, modální slovesa, všechny podmínkové věty, struktury se slovesem „wish", tvorba otázek

slovní zásoba: spojky, slovesa, frázová slovesa, nemoci, příznaky, zranění, móda, létání, příslovce, počasí

 

Co to přesně znamená?

Co umím teď? Úroveň A2

Co budu umět? Úroveň B1

Umím

Gramatika

Slovní zásoba

-hovořit o přítomnosti

Slovesné vzory

Hudba+umění

-hovořit o minulosti

Všechny vazby „used to"

Zdravý živ.styl - spaní

-hovořit o budoucnosti

Modální slovesa v minulosti

Matoucí slovesa

-volnočasové aktivity

Smyslová slovesa

Lidské tělo

-tvorba složitějších otázek

Trpný rod

Kriminalita

-pomocná slovesa+tázací dovětky

Nepřímá řeč

média

-cestování + letiště

Kontrast, důvod, úmysl

Reklama + byznys

-vypravovat příběhy

Složená podstatná jména

Věda

-u doktora, v lékárně

Předpony + přípony

 

-oblékání, styl

Členy

 

- ekologie