Kód kurzu: SAB100622

Typ kurzu: kurz standardní roční

Vstupní úroveň: B1 středně pokročilí II.

Cílová úroveň: B1+ středně pokročilí + I.

Komu je kurz určen: Kurz je určen všem středně pokročilým studentům bez ohledu na věk, kteří mají povědomí o gramatice a slovní zásobě na této úrovni, ale mají problémy s aktivním používáním znalostí a uvítali by jejich procvičení a upevnění.

Učebnice: English File Intermediate Plus

Co se naučím: V hodinách budeme převážně opakovat s tím, že se zaměříme na novou slovní zásobu a komunikaci. Věnovat se ale budeme všem jazykovým dovednostem. Témata, která pokryjeme se budou týkat například charakterových rysů, cestování, dovolené, nakupování, životních fází a fotografování. Cílem kurzu není zvýšení jazykové úrovně, ale její prohloubení včetně rozšíření slovní zásoby tak, aby student získal jistotu v používání jazyka.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by měl být schopný víceméně plynule konverzovat na běžná témata a porozumět hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, který obsahuje i neznámé výrazy.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň B1 - 75%

 

 

Co budu umět? Úroveň B1 +

-přítomné, minulé a budoucí časy

Gramatika

Slovní zásoba

-stupňování přídavných jmen

-tázací dovětky

-přídavná jména týkající se charakterových rysů

-správné používání členů

-vedlejší věty

-pokročilá slovní zásoby týkající se cestování

-modální slovesa vyjadřující schopnosti, povinnosti, nutnost nebo absenci nutnosti

-zájmena

-nakupování a služby

-vyjadřování zvyklostí v přítomnosti a v minulosti

-přítomné časy

-životní fáze

-trpný rod

-přivlastňování

-fotografování

-podmínkové věty

-minulé časy

 

. nepřímá řeč

-předložky