Kód kurzu: SAA100822

Typ kurzu: kurz pro veřejnost

Vstupní úroveň: A1 začátečník I.

Cílová úroveň: A1 začátečníci II.

Komu je kurz určen: kurz je určen seniorům, kteří mají základy angličtiny a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Učebnice: English File Beginner (od 10. Lekce)

Co se naučím: V hodinách si upevníte již naučené dovednosti, naučíte se mluvit o minulosti, např. popsat včerejší den. Naučíte se zeptat se na cestu ve městě nebo někoho navigovat. Osvojíte si základní komunikační obraty, které využijete na své dovolené. Naučíte se popsat vaše plány v budoucím čase (např. plánování výletu).

Co bych už měl umět:  Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit krátkými jednoduchými větami za pomocí základních sloves.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A1 - 75%

 

 

Co budu umět? Úroveň A1 +

- základní informace o sobě, čísla do 100, abecedu, dny v týdnu, datum

Gramatika

Slovní zásoba

- koníčky, bydlení, povolání, počasí, čas

- Would you like ...

- pozvání, nabídky

- časování sloves v přítomném čase prostém a průběhovém - popis běžného dne nebo právě probíhajícího děje

 

- minulý čas - sloveso být

- předložky času a místa (popis, kde jsem byl včera)

- názvy povolání, informace o rodině, jídlo, objednání v restauraci

- minulý čas - pravidelná slovesa

- popis včerejšího dne

- krátké rozhovory na probraná témata

- minulý čas - nepravidelná slovesa

- popis včerejšího dne

- popsat co umím, co ne/mám rád(a)

- orientace ve městě

- předložky místa, místa ve městě

- popis hotelového pokoje, předložky místa

- přítomný čas průběhový - budoucí děj

- budoucí časové fráze (příští týden,..)